HTX TẬP THỂ CỔ PHẦN CƠ KHÍ 10 BẮC GIANG

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : 33 đường Xương Giang - Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại : Ngày hoạt động: 30/12/1997 (Đã hoạt động 17 năm)
Tên giám đốc : Vũ Đức Hoàn