CÔNG TY TNHH THẮNG LỢI

CÔNG TY THẮNG LỢI
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Số 33 - đường Trần Quốc Toản, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại : 02403854488
Ngày cấp : 26/11/1993
Tên giám đốc : Lương Đức Thông