CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ÁNH BÌNH MINH

ABM
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Khu 1, Thị trấn Nếnh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại : 0975325845
Ngày cấp : 04/05/2015
Tên giám đốc : Nguyễn Trọng Minh