3620

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phân Đạm Và Hoá Chất Hà Bắc

Habac Nitrogenous Fertilizer and Chemical Company Limited
Địa chỉ : đường Trần Nguyên Hãn - Phường Thọ Xương - Thành phố Bắc Giang , Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại : (84-240) 3854538
Fax : (84-240) 3855018
Email : Đăng nhập Can view
Website :
Hướng dẫn cập nhập, xác thực và quản trị hồ sơ doanh nghiệp trên VIETNAMNAY.COM

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phân Đạm Và Hoá Chất Hà Bắc

Habac Nitrogenous Fertilizer and Chemical Company Limited
Tên viết tắt : HANICHEMCO
Lĩnh vực kinh doanh :
• - phân đạm
Địa chỉ : đường Trần Nguyên Hãn - Phường Thọ Xương - Thành phố Bắc Giang , Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại : (84-240) 3854538
Fax : (84-240) 3855018
Email : Đăng nhập Can view
Website :
Ngày cấp : 21/12/2006
Ngày thành lập : 01/01/1975
Tên giám đốc : Đỗ Doãn Hùng

Intro Công Ty TNHH Một Thành Viên Phân Đạm Và Hoá Chất Hà Bắc

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHÂN ĐẠM HÓA CHẤT HÀ BẮC

Tên giao dịch quốc tế:

Habac Nitrogenous Fertilizer and Chemical Company Limited (HANICHEMCO)

 

Địa chỉ Phường Thọ Xương - Thành phố Bắc Giang , Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại

(0240)3854538

Fax (0240)3855018
Email pdhabac@hn.vnn.vn
Website http://www.damhabac.com.vn

 
Thông tin giao dịch:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 110340
Số tài khoản: 10201 0000 4444 35
                   Tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Bắc Giang
Mã số thuế: 2400120344

Ngành nghề kinh doanh:

-   Sản xuất, kinh doanh phân đạm Urê.
-   Sản xuất, kinh doanh hoá chất cơ bản.
-   Sản xuất, kinh doanh điện. Quản lý vận hành lưới điện trong phạm vi Công ty.
-   Sản xuất, kinh doanh NH3 lỏng, CO2 lỏng - rắn, các sản phẩm khí công nghiệp.
-   Sản xuất, kinh doanh hàng cơ khí.
-   Xây lắp các công trình, lập dự án đầu tư xây dựng các công trình. Thiết kế thiết bị công nghệ công trình hoá chất.
-   Đầu tư và kinh doanh tài chính.
-   Xuất nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm hoá chất và phân bón.
-   Kinh doanh các ngành nghề khác.