CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MINH HÀ
MINH HA CONSTRUCTION AND TRADING INVESTMENT COMPANY LIMITED
884

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MINH HÀ

MINH HA CONSTRUCTION AND TRADING INVESTMENT COMPANY LIMITED
Địa chỉ : Số 81 đường Ngô Gia Tự, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại : 0915 078 611
Hướng dẫn cập nhập, xác thực và quản trị hồ sơ doanh nghiệp trên VIETNAMNAY.COM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MINH HÀ

MINH HA CONSTRUCTION AND TRADING INVESTMENT COMPANY LIMITED
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Số 81 đường Ngô Gia Tự, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại : 0915 078 611
Ngày cấp : 04/05/2015
Tên giám đốc : Trần Thọ Mừng